Tuesday, 31 October 2017

Future Options Trading Definition


BREAKING DOWN Futures. Rynki kontraktów terminowych charakteryzują się zdolnością do wykorzystania bardzo wysokiego dźwigni w stosunku do rynków akcji. Kontrakty futures mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia lub spekulacji na temat zmian cen podstawowych aktywów. Na przykład producent kukurydzy mógłby wykorzystać kontrakty terminowe do zablokowania pewną cenę i zmniejszyć ryzyko lub kiedykolwiek można spekulować na temat ruchu cen kukurydzy, przechodząc długie lub krótkie przy użyciu kontraktów terminowych. Główną różnicą między opcjami a kontraktami terminowymi jest to, że opcje dają posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po jego wygaśnięciu, podczas gdy posiadacz kontraktu terminowego jest zobowiązany do spełnienia warunków jego umowy W rzeczywistym okresie rzeczywisty poziom dostawy podstawowych towarów określonych w kontraktach terminowych jest bardzo niski, ponieważ korzyści zabezpieczające lub spekulacyjne umów mogą być w znacznej mierze bez faktycznego utrzymywanie kontraktu do wygaśnięcia i dostarczenie dobra Przykładowo, jeśli byłeś długi w kontrakcie futures, mógłbyś spróbować tego samego typu kontraktu na offs i Twojej pozycji To służy, aby opuścić swoją pozycję, podobnie jak sprzedaż zapasów na rynkach kapitałowych zamyka handel. Kontrakty dotyczące fuzji. ​​Umowy fuzji są wykorzystywane do zarządzania potencjalnymi zmianami cen podstawowych aktywów Jeśli uczestnicy rynku przewidują wzrost cen aktywa bazowe w przyszłości mogą potencjalnie zyskać dzięki zakupowi składnika aktywów w kontrakcie terminowym i sprzedaży go później po wyższej cenie na rynku spot lub korzystając z korzystnej różnicy cen poprzez rozliczenie gotówkowe, ale mogłyby również stracić, jeśli cena aktywów jest ostatecznie niższa od ceny zakupu określonej w kontrakcie terminowym W przeciwieństwie do oczekiwanego spadku ceny aktywów bazowych, niektóre z nich mogą sprzedać składnik aktywów w kontrakcie terminowym i odkupić później przy niższej cenie na miejscu. Filtracje Zabezpieczenie. Celem zabezpieczenia nie jest pozyskanie korzystnych zmian cen, ale zapobieganie stratom wynikającym z potencjalnie niekorzystnych zmian cen iw procesie, mainta w z góry ustalonym wyniku finansowym, dozwolonym w ramach bieżącej ceny rynkowej Aby zabezpieczyć się, ktoś jest w branży rzeczywiście wykorzystywanych lub wytwarzających aktywa bazowe w kontrakcie terminowym Jeśli przynosi zyski z kontraktu futures, zawsze traci się na miejscu rynek lub odwrotnie. Jeśli takie zyski i straty wzajemnie się kompensują, zabezpieczenie skutecznie blokuje akceptowalną, bieżącą cenę rynkową. Definicje określone. Wszystkie umowy opcyjne, które są tego samego typu i stylu, i obejmują takie same zabezpieczenie bazowe są odnoszone do jako klasa opcji Wszystkie opcje tej samej klasy, które mają tę samą jednostkę handlową przy tej samej cenie wykonania i dacie wygaśnięcia określane są jako seria opcji. Zastrzeżenie Ta strona omawia opcje wymiany handlowej wydane przez Options Clearing Corporation No oświadczenie w tej witrynie powinno być interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestycji Przed nabyciem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymywać i przeglądać kopię Charakterystyk i Zagrożeń Standardowych Opublikowanych przez firmę The Options Clearing Corporation Kopie można uzyskać od pośrednika w jednym z wywiadów firmy The Options Clearing Corporation w One North Wacker Drive , Suite 500, Chicago, IL 60606 dzwoniąc pod 1-888-OPTIONS lub odwiedzając wszystkie omówione strategie, w tym przykłady wykorzystujące rzeczywiste papiery wartościowe i dane o cenach, są ściśle dla celów ilustracyjnych i edukacyjnych i nie mogą być interpretowane jako poparcie, zalecenie lub zachęty do kupowania lub sprzedania papierów wartościowych. Najpobrania Opcje. Następnij nazwę firmy lub symbol poniżej, aby wyświetlić jego arkusz opcji arkusza. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Cytat Podsumowanie Cytaty Interactive Charts Ustawienie domyślne. Please zauważ, że po dokonaniu Twój wybór będzie miał zastosowanie do wszystkich przyszłych odwiedzin Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli chcesz u masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy związane ze zmianą ustawień domyślnych, napisz do nas e-mail. Potwierdź wybór. Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania cytatów. Teraz będzie to domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuwanie plików cookie Czy na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia. Należy wyłączyć blokadę reklam lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci najważniejszych informacji rynkowych i danych, które oczekuję od nas. futures option. Futures option. Futures Option. A kontrakt daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązku zakupu, jeśli połączenie lub sprzedaży, jeśli umieścić kontrakt futures Innymi słowy, aktywa bazowego futures opcja jest kontraktem futures, który sam ma oddzielne aktywa bazowe Opcja futures może być użyteczna, jeśli nie jest łatwo oczywiste, czy biorąc pewną pozycję futures byłoby korzystne dla jednego s lądu inwestycyjnego Opcja put lub call na kontrakcie futures Z powodu zmienności cen kontraktów futures, opcje na te kontrakty są inwestycjami o wysokim stopniu ryzyka Patrz także rozdziały 1256.Link na tej stronie. Wpływ wprowadzenia opcji na kontrakty futures na ich instrumenty bazowe nie są dobrze zrozumiane. Opcja terminów pozwala inwestorom wybrać kierunek, w jaki składnik aktywów zajmie się automatycznie po osiągnięciu określonej ceny w przyszłości. Ponadto wprowadzenie opcji na akcje poszerzyło zakres globalnych kontraktów terminowych typu Saxo i oferując opcje obejmujące kontrakty futures, opcje indeksu opcji futures i opcje na akcje, dzięki czemu klienci mogą zwiększać indywidualne strategie inwestycyjne poprzez zabezpieczanie swoich zaangażowań i generowanie dodatkowych dochodów. W tym kontekście papiery wartościowe dotyczą szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych, opcje papierów wartościowych, instrumenty rynku pieniężnego, kontrakty futures i opcje futures. Aby się zarejestrować, aby wypróbować OptionVu e R na platformie BESTDirect, oferującej bezpłatne opcje futures i futures, powiedział PFGBEST Prezes i Dyrektor ds. Operacyjnych Russ Wasendorf, Jr. Naszym celem jest ułatwienie im szybszego obrotu kontraktami futures i zrozumienie wartości opcji w obrocie strategicznej strategii ", powiedział Jeff Lewandowski, dyrektor PFGBEST Options Division. Inna sprawa dla Chicago Mercantile Exchange CME i Chicago Board Options Exchange CBOE, które oferują opcje futures i futures oraz opcje indeksu gotówki, oczekuje się, że wzrost ten Już znaczący klienci z U. Interactive Brokers mogą wymieniać z jednym kontem udziały kapitałowe, forex, stały dochód, energia, metale i inne towary na kontrakty futures i futures na całym świecie. Poprzez wsparcie dla kontraktów futures na indeksy i kontrakty futures, CME wdrożyło wysokie - profile Program Promocji Rynku MIP skierowany do społeczności handlowej waluty i zmierzający do stworzenia wiarygodnego, płynnego rynku zarówno w futures, jak i opti ons. tv, zaproszony weteran w sprawie opcji na rzecz podmiotów gospodarczych i OptionsFair Chief Strategy Strategist, Steve Claussen, w celu omówienia zmienności rynku CBOE z tytułu indeksów VIX i SP 500 na niestabilność opcji kontraktów terminowych. Podobnie, kwantor stopy procentowej ustalił trzy nowe znaki w połączonych kontraktach terminowych i opcje na 661.094, na kontraktach terminowych na 534.954 i na kontraktach terminowych na 126.140, jest jedyną dostępną witryną edukacyjną, która pozwala użytkownikom na symulowanie zarządzania portfelem akcji, opcji, obligacji, kontraktów terminowych, opcji na przyszłość i funduszy inwestycyjnych z 20 giełd na całym świecie .

No comments:

Post a comment